Kollégium

A diákszálló és a kollégium között alapvető különbség van. A diákszállóban lakik valaki, a kollégiumban pedig él, méghozzá közösségben.”
(Göncz Árpád)

Az épületet 1977-ben kifejezetten kollégiumi célra tervezték és építették. 120 fő befogadására alkalmas, 32 lakószobával. A lányok az első, a fiúk a második emeleti lakószobákban élnek, a tanulócsoportok külön tanulószobákban tanulnak. Egy lakószoba négy-öt férőhelyes. A kollégiumban tálalókonyha működik, így helyben biztosítva van a napi háromszori étkezés.

Kollégiumunk lakóinak összetételét tekintve speciális helyzetűnek számít, hiszen 14-23 éves korúak részére biztosít elhelyezést, és lakói között  megtalálható szakiskolás, szakközépiskolás  és intenzív felnőtt nappali tagozaton tanuló, valamint érettségi utáni szakképzésben résztvevő diák.

A kollégiumi nevelésben egyaránt hangsúlyos szerepet kap az egyéni képességek kibontakoztatásának támogatása, a fiatalok testi , lelki, szociális fejlődésének segítése életkori sajátosságaik és egyéni adottságaik figyelembevételével. Törekszünk a családból hozott értékek megőrzésére és fejlesztésére. Biztosítjuk az iskolai követelmények teljesítésére való felkészülést, tehetséggondozást, a felzárkóztatást. Pedagógiai munkánkban nagy hangsúlyt helyezünk a személyiségfejlesztésre, a humán értékek bemutatására.

Naponta 3 stúdium minden diáknak kötelező. A jó tanulmányi átlagot elérő diákok maguk osztják be a tanulásra szánt idejüket. A csoportvezető tanárok – négy-öt azonos évfolyamba járó tanulót összefogva- csoportosan foglakoznak a házi feladatokkal, az addig önállóan tanuló diákokat folyamatosan, egyénileg kikérdezik.
Tanulást segítő foglalkozásra minden nap lehet jelentkezni és szaktanárainkhoz jönni. Szervezett formában követhetik diákjaink, hogy melyik tárgyból, melyik pedagógust kereshetik meg.

Kollégiumunkban a Diák Önkormányzat vezetésével élénk diákélet folyik. Jó hangulatú kollégiumi rendezvények, filmklub, színházlátogatás, stúdió, kézműves foglalkozások, vetélkedők teszik színesebbé a kollégiumban töltött napokat.

A szabadidő hasznos eltöltését közösségi helyiségeink biztosítják: könyvtár, számítógépekkel, klub, kondicionáló terem, társalgó, sportudvar.