Tanév rendje

NAPTÁRI ÜTEMTERV

2019/2020 tanév

Dátum Feladat Felelős

AUGUSZTUS

21-30. Munkaközösségi értekezletek Munkaközösség-vezetők
26. Javító és pótló vizsgák Facsar András ig.h.
28-ig Munkatervek leadása Munkaközösség-vezetők, DÖK, Sport, Ifjúságvédelem
28. Pótbeírás Iskolatitkár
30. Tanévnyitó értekezlet Igazgató
30 HÍD program pótbeírás Iskolatitkár

SZEPTEMBER

1.. Szülői értekezlet a 9. évfolyamos és az új diákok szüleinek Pethe Anita
2. 8:00 Tanévnyitó Intézményvezető
2. Osztályfőnöki órák: Adategyeztetés, tanév rendje, házirend, tűz-, baleset-, és munkavédelmi oktatás Osztályfőnökök
 2-4. Beköltözéssel kapcsolatos adminisztrációk elvégzése, csoport és szobaközösségek kialakítása, Házirend ismertetése, Tűz- és balesetvédelmi oktatás a csoportokban

 

Csoportvezető tanárok
2-6. Összefüggő gyakorlatok igazolása. Kovács Sándor, Osztályfőnökök
2 -6. Tankönyvek kiosztása Jancskár Linda
2 -6. Tanári ügyelet megszervezése Bezsella János
3. Tűz-, baleset-, és munkavédelmi oktatás.
4.
Első tanítási nap a felnőttoktatásban résztvevők számára. Tájékoztatás a tanév rendjéről.
Puháné Urbán Katalin

Kiss Attila ig.h.

6. Pót szakmai vizsga bejelentés, októberi érettségi vizsgaidőszakra bejelentkezés Kiss Attila ig.h.
6. E-napló megnyitása Facsar András ált. igh
6-ig Előző évi tanulmányi eredmények leadása (ösztöndíjhoz)

Bizonyítványok bekérése

Összefüggő gyakorlatok bejegyzése törzslapba, bizonyítványba.

Bizonyítványok leadása a titkárságon.

 

Érintett osztályok osztályfőnökei
2019. szeptember 6. – 2020. május 31. Tanulószerződések megkötése az új tanulóknak Kovács Sándor, gyakorlati oktatásvezető
13. Bemeneti mérések elvégzése Szaktanárok
13. DÖK alakuló gyűlés Vargáné Glatz Júlia
„Te szedd” Országos Szemétszedő akció Barna Sándor

Bezsella János

Vöröskeresztes munka beindítása Barna Sándor
13. Osztálynaplók, törzslapok megnyitása Osztályfőnökök
13. Szaktantermek rendezése, ott tanítók órabeosztásának elkészítése Szaktanterem felelősök
13. E-napló elérhetőség biztosítása szülők, tanulók számára Sebők Zoltán rendszergazda
19. Kolikirály és királynő választás DÖK vezető és DÖK tagok
 

20..

SNI, BTMN tanulók felmérése, csoportba sorolása Marosán Éva gyógypedagógus

Mészárosné Soós Andrea fejlesztőpedagógus

20. Ösztöndíj igénylés Kiss Attila ig.h.
20. Tanév rendje, dokumentumok közzététele a honlapon Sebők Zoltán rendszergazda
20-ig Tanmenetek leadása Szaktanárok
20. Bemeneti mérések kiértékelése szaktanárok
25 – 31.

 

A tanműhelyek helyiségleltárjának elkészítése Kovács Sándor gyakorlati oktatásvezető
27-ig Munkaköri leírások felülvizsgálata. Megbízások elkészítése Igazgató
27. Tanmenetek jóváhagyása Igazgatóhelyettesek
27. Döntés a következő évi szakmacsoportok indításáról Igazgató
27. Egyéni fejlesztési tervek leadása Fejlesztésre kijelölt pedagógusok
27. Sportcsoportok megalakítása, kispályás foci (házi bajnokság) Fodor Csaba,

Kiss János,

Szabó Andrea

30-ig Csoportfoglalkozások tematikájának, valamint a csoportok munkatervének a leadása Csoportvezető tanárok
30-ig

 

Kollégiumi csoportnaplók leadása, Kollégiumi Törzskönyv

 

Csoportvezető tanárok

OKTÓBER

1. Egyéni fejlesztő foglalkozások beindítása Facsar András ig.h.
1. Szakkörök kijelölése, megbeszélése, beindítása Fodor Csaba, Kiss János, Barna Sándor, Szabó Andrea, Bezsella János
1-2. Eladó szakmai vizsga Kiss Attila ig.h.
folyamatosan Honlap frissítéséhez szakmai anyag összeállítása Pethe Anita
2. Osztály statisztika leadása Osztályfőnökök
4 Megemlékezés az aradi vértanukról.

Részvétel a városi ünnepségen, koszorúzás.

Kovács Judit

12.J.

8. Összevont szülői értekezlet (16.00 óra) Igazgató
8. Szülői értekezletek (16.30 óra) Osztályfőnökök
8. Szülői értekezlet Osztályfőnökök
9. Vállalkozási és bérügyintéző javítóvizsga írásbeli Kiss Attila ig.h.
10. Diákközgyűlés és „Gólyaavató” szervezése DISCO a kollégiumban Csoportvezető tanárok a Diákönkormányzat együttműködésével

 

10. Tanítás nélküli munkanap

DKA átadás

Igazgató
11. Tanítás nélküli munkanap

Diáknap

Osztályfőnökök
egyeztetett időpontban Tanulmányi kirándulás Budapestre (Parlament)

12.F osztály

Szabó Andrea

Puháné Urbán Katalin

11. Gyakorlati oktatásban közreműködők tájékoztatása Kovács Sándor, gyakorlati oktatásvezető
11. Gyakorlati foglalkozásokhoz, vizsgákhoz anyagigény leadása Kovács Sándor, gyakorlati oktatásvezető
14. Statisztika elkészítése Facsar András ig.h.
16. SZMK ülés Intézményvezető
17. Tanítás nélküli munkanap

Pályaorientációs Nyílt nap

Kiss Attila ig.h.
18. Nyomtatványok megrendelése Iskolatitkár
20. Tagozatkódok megküldése a Felvételi Központnak

Felvételi tájékoztató közzététele

Igazgató
22. 9. évfolyamok vetélkedője Vargáné Glatz Júlia, osztályfőnökök
22. Megemlékezés az 1956-os forradalomról Tokai Péter
Megemlékezés az iskolánk alapításának 50. évfordulójára
Jubileumi öreg diáktalálkozó tábortűznél
Hogyan lettem szakmám mestere?
Fotó kiállítás az iskola történetéről
23. Munkaszüneti nap
25. Utolsó tanítási nap
26 -03. Őszi szünet

NOVEMBER

4. Általános iskolák tájékoztatása a volt tanulóik tanulmányi eredményéről Facsar András igh
4. Első tanítási nap
4-től Pályaválasztási szülő értekezleteken való részvétel Intézményvezető
4-től Beiskolázási körutak szervezése

 

Kiss Attila ig.h.
4-től Tanulmányi versenyek iskolai fordulóinak bonyolítása, nevezések Közismereti munkaközösség
5. Halloween parti a kollégiumban Csoportvezető tanárok
Részvétel a városi Térségi Középiskolák Börzéjén Kiss Attila ig.h.
8. Negyedéves beszámolók előkészítése Szaktanárok
11.

15.

Negyedéves beszámolók lebonyolítása Csoportvezetők
19. Fogadó nap (16.00 -17.00 óra) Facsar András ig.h.
20. Felnőttoktatás szakmai vizsgabejelentés Kiss Attila ig.h.
29. Tanítás nélküli munkanap – Nevelési értekezlet Igazgató
Szalagavató ünnepség

DECEMBER

7. szombat Munkanap (keddi munkarend) (12.24 helyett)
5. Karácsonyi teremdíszítő verseny Vargáné Glatz Júlia

Osztályfőnökök

6. Mikulás est a kollégiumban Kuczeráné Sípos Judit
12. hó folyamatosan „ Kézműves kuckó”  a karácsonyhoz kötődően. Karácsonyi ajándéktárgyak készítése

 

Kuczeráné Sípos Judit
9-13 Karácsonyi segélyakció Vargáné Glatz Júlia
14. szombat Munkanap (pénteki munkarend) (12.27 helyett)
Síelés Mátraszentistvánon Szabó Andrea

Vargáné Glatz Júlia

20. Karácsony-est a kollégiumban Kuczeráné Sípos Judit
20.

.

Utolsó tanítási nap
24. Pihenőnap
2019.12.23-2020.01.05. Téli szünet
27. Pihenőnap

JANUÁR

6. Szünet utáni első tanítási nap
 06. – félév zárásáig folyamatos  

Tanulmányi eredmények összesítése csoportszinten, kollégiumi féléves munka értékelésének elkészítése

 

Csoportvezető tanárok

Pethe Anita

10. Megemlékezés a 2. magyar hadsereg pusztulásáról Osztályfőnökök
15-17. Osztályozó és különbözeti vizsgák Facsar András ig.h.
16. Félévi beszámolók előkészítése Csoportvezetők
22. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról

 

Osztályfőnökök
24. Az első félév utolsó napja
24. Osztályozó értekezlet Facsar András ig.h.
31-ig Tanulók, szülők értesítése a tanulmányi eredményekről Osztályfőnökök
FEBRUÁR
3. Félévi nevelési értekezlet tanítás nélküli munkanap Igazgató
4. Szülői értekezletek Osztályfőnökök

Szaktanárok

14. Jelentkezés szakmai vizsgára Kiss Attila ig.h.
14. Jelentkezés érettségi vizsgára Facsar András ig.h.
14. Valentin-napi „Szoba dekoráló verseny” és vetélkedő a kollégiumban

 

Csoportvezető tanárok
19. 8-os jelentkezési lapok regisztrálása Fodor Hajnalka isk.t.
20. Tankönyv igények leadása Jancskár Linda
25. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól Tokai Péter és osztályfőnökök

Közismereti mk.

Mozi látogatás Debrecenbe Vargáné Glatz Júlia
Véradó nap az iskolában Barna Sándor
Diákközgyűlés a kollégiumban. Farsang Csoportvezető tanárok Diákönkormányzat
28. Jelentkezés a 2019/2020 évi beiskolázási tervbe Igazgató
28. Tankönyvrendelés

MÁRCIUS

1. Az érettségi vizsgára vonatkozó összesítő jelentés megküldése Facsar András ig.h..
1. Tételigénylés Kiss Attila ig.h.
6. Nőnapi köszöntés Facsar András ig.h.
7. Alapítványi Bál  Igazgató
9 – 13. Megemlékezés – március 15.- osztályfőnöki órákon Vargáné Glatz Júlia Osztályfőnökök
10. Ki tud többet 48-49-ről Vetélkedő Vargáné Glatz Júlia
13. A 2019/2020 évi beiskolázási terv elfogadása Igazgató
14. Megemlékezés 1848. március 15-ről – Faliújságot készít a kollégium minden csoportja

 

Pethe Anita

Tokai Péter

Kuczeráné Sípos Judit

15. Munkaszüneti nap – Részvétel a városi ünnepségen
15. Részvétel a városi fáklyás felvonuláson Sánta László,

 

16-ig Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása Igazgató
24. Fogadónap Facsar András ig.h.
26. Jelentkezettek jegyzéke FodorHajnalka
Megadott időpontban Parlament látogatás szervezése Vargáné Glatz Júlia
Szintvizsgák előkészítése, lebonyolítása Szakmai mk.

ÁPRILIS

2020. április 1.- 2020. május 1. Nyári gyakorlatok előkészítése Kovács Sándor gyakorlati oktatásvezető
1. Negyedéves beszámolók előkészítése Szaktanárok
3. Szakmák Éjszakája Kiss Attila ig.h.
8. Ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Hivatalnak Igazgató
8. Utolsó tanítási nap
9-14-ig Tavaszi szünet
14-ig Negyedéves beszámolók lebonyolítása szaktanárok
Elsősegélynyújtó verseny területi forduló Barna Sándor
Tavaszváró vetélkedő a kollégiumban Pethe Anita
15.. Első tanítási nap
16. Megemlékezés a holocaust áldozatairól Osztályfőnökök
23. Egyeztetett felvételi jegyzék megérkezése Fodor Hajnalka
25. Föld napja program, rajzverseny Barna Sándor
27 Kollégiumi ballagás Csoportvezető tanárok
SZAKMA-SZTÁR fesztivál – részvétel megszervezése Kiss Attila ig.h.
29. Osztályozó értekezlet végzős osztályoknak Facsar András ig.h.
30-ig Jelentkezők értesítése a felvételi eredményekről Fodor Hajnalka
30-ig Szakmai vizsgák előkészítése Kiss Attila
30. Utolsó tanítási nap végzős évfolyamoknak
30. Ballagás Osztályfőnökök

MÁJUS

1. Munkaszüneti nap
2-29. Szakmai gyakorlati és szóbeli vizsgák Kiss Attila

Puháné Urbán Katalin

4-8. Írásbeli érettségi vizsgák Igazgató
11-22. Rendkívüli felvételi eljárás? (90% alatti beiratkozás esetén) Igazgató
11-13.

15.

20.

Szakmai vizsga írásbeli vizsgarész, írásbeli, központi gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység Kiss Attila ig.h.
11-17. Szakmai írásbeli vizsga Kiss Attila

Puháné Urbán Katalin

27. Országos kompetenciamérés Nagyné Oros Edit
22. Közösségépítő nap: Tantestületi kirándulás Igazgató
25-26 Tantestületi továbbképzés Igazgató
Jutalom kirándulások megszervezése Kollégiumi mk.

Vargáné Glatz Júlia

JÚNIUS

1. Ünnepnap Pünkösd
1-30. Szakmai gyakorlati és szóbeli vizsgák Kiss Attila

 

1-30 Szakmai vizsga szóbeli, gyakorlati  vizsgatevékenység, Kiss Attila ig.h.
4. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról

 

Részvétet a városi megemlékezésen

Osztályfőnökök
Diák közgyűlés Vargáné Glatz Júlia
8-12. Év végi beszámolók lebonyolítása Szaktanárok
11.-13. Osztályozó és különbözeti vizsgák Facsar András ig.h.
12. Szakképzési Hídprogram

szakmai vizsga: írásbeli vizsgatevékenység.

 

Kiss Attila ig.h.
14-ig Tanulói szerződések megkötése Kovács Sándor gyakorlati oktatásvezető
15. Utolsó tanítási nap
Osztályozó értekezlet Facsar András ig.h.
16. Nyári gyakorlatra maradó diákok szobabeosztásának és tanári munkarend elkészítése

 

Pethe Anita
16. Összefüggő szakmai gyakorlatok kezdő napja Kovács Sándor gyakorlati oktatásvezető
16.-29. Szóbeli érettségi vizsgák Igazgató
17-ig HÍD II. programra jelentkezők regisztrálása Fodor Hajnalka
25. 9. évfolyam beírása Fodor Hajnalka
26-ig Szakképzési Hídprogram

szakmai vizsga: szóbeli, gyakorlati vizsgatevékenység

 

Kiss Attila ig.h.
30. Tanévzáró ünnepség  Nagyné Oros Edit

Osztályfőnöki mk.

30. Tanévzáró értekezlet Igazgató
30. Útravaló beszámolók Útravaló koordinátor, gazdasági csoport
07.01 – 08.19. Szabadságok kiadása Igazgató
30-ig A kollégiumi csoportok tanulmányi eredményének összesítése, beszámolók elkészítése Csoportvezető tanárok
AUGUSZTUS
21. Pihenőnap
24. Munkaértekezlet Igazgató
25. Javító és pótló vizsgák Facsar András ig.h.
25. Pótbeírás Iskolatitkár
24-31. Munkaközösségi értekezletek Munkaközösség-vezetők
29 Munkanap (08.21 helyett)
31. Tanévnyitó értekezlet Igazgató
31. HÍD program pótbeírás Iskolatitkár
31. Beköltözés a kollégiumba. Kollégiumi szülői értekezlet. Pethe Anita