Tanév rendje

NAPTÁRI ÜTEMTERV

2017/2018 tanév

Dátum Feladat Felelős

AUGUSZTUS

31. Tűz-, baleset-, és munkavédelmi oktatás.
31-ig Munkatervek leadása Munkaközösség-vezetők, DÖK, Sport, Ifjúságvédelem

SZEPTEMBER

1. 7: 30 Tanévnyitó tájékoztató Intézményvezető
1. Osztályfőnöki órák: Adategyeztetés, tanév rendje, házirend, tűz-, baleset-, és munkavédelmi oktatás Osztályfőnökök
1-6. Összefüggő gyakorlatok igazolása. Kiss Attila, osztályfőnökök
1 – 8. Tankönyvek kiosztása Szabóné Disznós Krisztina
1-8. Tanári ügyelet megszervezése Bezsella János
5. Pótszakmai vizsga bejelentés Veleginé Máté Mária
8. E-napló megnyitása Igazgató
8. Bemeneti mérések elvégzése Szaktanárok
8. Első tanítási nap a felnőttoktatásban résztvevők számára. Tájékoztatás a tanév rendjéről. Felnőttoktatás m.k.
8-ig Előző évi tanulmányi eredmények leadása (ösztöndíjhoz) Érintett osztályok osztályfőnökei
2017. szeptember 08. – 2018. május 31. Tanulószerződések megkötése az új tanulóknak Kiss Attila gyakorlati oktatásvezető
11-16. Határtalanul pályázat 2. utazás Veleginé Máté Mária ig.h.,Vargáné Glatz Júlia
12. DÖK alakuló gyűlés Vargáné Glatz Júlia
13. Összefüggő gyakorlatok bejegyzése törzslapba, bizonyítványba.

Bizonyítványok leadása a titkárságon.

Osztályfőnökök
15. „Te szedd” Országos Szemétszedő akció Barna Sándor, Varga László
15. Osztálynaplók, törzslapok megnyitása Osztályfőnökök
15. Szaktantermek rendezése, ott tanítók órabeosztásának elkészítése Szaktanterem felelősök
15. E-napló elérhetőség biztosítása szülők, tanulók számára Sebők Zoltán rendszergazda
 

20.

SNI, BTMN tanulók felmérése, csoportba sorolása Marosán Éva gyógyped.

Mészárosné Soós Andrea fejlesztőpedagógus

20. Ösztöndíj igénylés Veleginé Máté Mária ig.h.
20. Tanév rendje, dokumentumok közzététele a honlapon Sebők Zoltán rendszergazda
20-ig Tanmenetek leadása Szaktanárok
22. Bemeneti mérések kiértékelése szaktanárok
2017. szeptember 25.-

2017. december 31.

 

A tanműhelyek helyiségleltárjának elkészítése Kiss Attila gyakorlati oktatásvezető
29-ig Munkaköri leírások felülvizsgálata. Megbízások elkészítése Igazgató
29. Tanmenetek jóváhagyása Igazgatóhelyettesek
29. Ellenőrzési ütemterv elkészítése Igazgató
29. Döntés a következő évi szakmacsoportok indításáról igazgató
29. Egyéni fejlesztési tervek leadása Fejlesztésre kijelölt pedagógusok
29. Sportcsoportok megalakítása, kispályás foci (házi bajnokság) Fodor Csaba,

Kiss János,

Szabó Andrea

OKTÓBER

2. Egyéni fejlesztő foglalkozások beindítása Facsar András ig.h.
2. Szakkörök kijelölése, megbeszélése, beindítása Fodor Csaba, Kiss János, Kocsis András, Barna Sándor, Szabó Andrea, Bezsella János
3. Összevont szülői értekezlet (16.00 óra) Igazgató
3. Szülői értekezletek (16.30 Óra) Osztályfőnökök
4. Osztály statisztika leadása Osztályfőnökök
6. Megemlékezés az aradi vértanukról.

Részvétel a városi ünnepségen, koszorúzás.

Vargáné Glatz Júlia

Kovács Krisztina

6. Szakmai írásbeli pótvizsga írásbeli Veleginé Máté Mária ig.h.
6. Gyakorlati oktatásban közreműködők tájékoztatása gyakorlati oktatásvezető
13. Gyakorlati foglalkozásokhoz, vizsgákhoz anyagigény leadása Kiss Attila gyakorlati oktatásvezető
17. Statisztika elkészítése Facsar András ig.h.
17. Nyomtatványok megrendelése Iskolatitkár
19. SZMK ülés Intézményvezető
20. 9. évfolyamok vetélkedője Vargáné Glatz Júlia, osztályfőnökök
20. Tagozatkódok megküldése a Felvételi Központnak

Felvételi tájékoztató közzététele

Igazgató
20. Megemlékezés az iskola névadójáról Nagyné Oros Edit
20. Megemlékezés az 1956-os forradalomról Varga László
23. Munkaszüneti nap
25-30. Negyedéves beszámolók lebonyolítása Varga László
26. Diákközgyűlés a kollégiumban. Gólyaavató Pethe Anita
27. Utolsó tanítási nap
2017.10.30. – 2017.11.03. Őszi szünet
1. Általános iskolák tájékoztatása a volt tanulóik tanulmányi eredményéről Facsar András igh

NOVEMBER

2.-6. Beszámoló vizsgák esti tagozat Puháné Urbán Katalin Felnőtt mk.
6. Első tanítási nap
  Varró sportnapok Fodor Csaba, Kiss János, Szabó Andrea
6-tól Pályaválasztási szülő értekezleteken való részvétel Intézményvezető
6-tól Beiskolázási körutak szervezése Veleginé Máté Mária ig.h.
6-tól Tanulmányi versenyek iskolai fordulóinak bonyolítása, nevezések Facsar András ig.h.
9. Halloween parti a kollégiumban Pethe Anita
10. Részvétel a városi Térségi Középiskolák Börzéjén Veleginé Máté Mária ig.h.
16. Konfliktuskezelés (szaktanácsadás) Facsar András ig.h.
21. Fogadó nap (16.00 -17.00 óra) Facsar András ig.h.
22. Felnőttoktatás szakmai vizsgabejelentés Veleginé Máté Mária ig.h.

DECEMBER

1. Tanítás nélküli munkanap – Nevelési értekezlet Igazgató
1. Szalagavató ünnepség Osztályfőnöki mk.
6. Mikulás est a kollégiumban Pethe Anita
13. Karácsonyi teremdíszítő verseny Osztályfőnökök
  Karácsonyi segélyakció Vargáné Glatz Júlia
14. Nyílt nap Veleginé Máté Mária ig.h.,Vargáné Glatz Júlia
21. Karácsony-est a kollégiumban Pethe Anita
22.

.

Utolsó tanítási nap
2017.12.27-2018.01.02. Téli szünet

JANUÁR

3. Szünet utáni első tanítási nap
5.
PSZÜ év végi vizsga lebonyolítása. 2/14. P utolsó tanítási nap
Puháné Urbán Katalin
11. Nyílt nap Veleginé Máté Mária ig.h.
12. Megemlékezés a 2.magyar hadsereg pusztulásáról osztályfőnökök (Közismereti mk.)
16-18. Osztályozó és különbözeti vizsgák Facsar András ig.h.
22.-26. Félévi osztályozó vizsgák esti tagozat Puháné Urbán Katalin Felnőtt mk.
22.-26. Év végi osztályozó vizsgák – keresztféléves képzés Puháné Urbán Katalin Felnőtt mk.
22. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról Közismereti mk
23-27. Év végi osztályozó vizsgák-keresztféléves képzés Puháné Urbán Katalin Felnőtt mk.
26. Az első félév utolsó napja
26. Osztályozó értekezlet Facsar András ig.h.

FEBRUÁR

5. Keresztféléves képzés 2. tanév kezdőnapja
2. Tanulók, szülők értesítése a tanulmányi eredményekről Osztályfőnökök
3. Szülői értekezletek Osztályfőnökök

Szaktanárok

5. Félévi nevelési értekezlet –2. tanítás nélküli munkanap Igazgató
7. Felnőttoktatás szakmai írásbeli vizsga Veleginé Máté Mária ig.h.
15. Jelentkezés szakmai vizsgára Veleginé M.M ig.h.
15. Jelentkezés érettségi vizsgára Facsar András ig.h.
19. 8-os jelentkezési lapok regisztrálása Fodor Hajnalka isk.t.
20. Tankönyv igények leadása Disznós Krisztina
23. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól Közismereti mk.
  Véradó nap az iskolában Barna Sándor
23-ig Diákközgyűlés a kollégiumba. Farsang Pethe Anita
28. Jelentkezés a 2017/2018 évi beiskolázási tervbe Igazgató
28. Tankönyvrendelés Szabóné Disznós Krisztina

MÁRCIUS

1. Az érettségi vizsgára vonatkozó összesítő jelentés megküldése Facsar András ig.h.
1. Tételigénylés Veleginé Máté Mária ig.h.
3. Alapítványi Bál  Igazgató
8. Nőnapi köszöntés Facsar András ig.h.
10. Munkanap (pénteki munkarend)
13. Ki tud többet 48-49-ről Vetélkedő Vargáné Glatz Júlia
14-ig Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása Igazgató
8 – 14. Megemlékezés – március 15.- osztályfőnöki órákon Molnár Tóth István

Osztályfőnökök

14. A 2018/2019 évi beiskolázási terv elfogadása Igazgató
15. Részvétel a városi fáklyás felvonuláson Sánta László,Vargáné Glatz Júlia
15. Munkaszüneti nap – Részvétel a városi ünnepségen Igazgató
16. Pihenő nap  
20. Fogadónap Facsar András ig.h.
22. A Víz Világnapja alkalmából üzemlátogatás Barna Sándor, Bezsella János
28. Jelentkezettek jegyzéke Fodor Hajnalka isk.t.
  Terror Háza, Parlament látogatás szervezése Közismereti mk.
  Szintvizsgák előkészítése, lebonyolítása Szakmai mk.
28. Utolsó tanítási nap
március 29-április 3. Tavaszi szünet
március 1 – április 30. Próba érettségik Szaktanárok

ÁPRILIS

2018. április 1.-

2018. május 1.

Nyári gyakorlatok előkészítése Kiss Attila gyakorlati oktatásvezető
4. Első tanítási nap
4-9. Negyedéves beszámolók szaktanárok
5. Tanítás nélküli munkanap – Diáknap Vargáné Glatz Júlia
13. Ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Hivatalnak Igazgató
16. Megemlékezés a holocaust áldozatairól Közismereti mk.
 5.? SZAKMA-SZTÁR fesztivál – részvétel megszervezése Veleginé Máté Mária ig.h.
20. Egyeztetett felvételi jegyzék megérkezése Fodor Hajnalka isk.t.
20. Szakmák Éjszakája Veleginé Máté Mária ig.h.
21. Munkanap (hétfői munkarend)  
24. Kollégiumi ballagás Kollégiumi mk.
26. Föld napja program, rajzverseny Közismereti mk.
26. Tavaszváró vetélkedő a kollégiumban Pethe Anita
27-ig Jelentkezők értesítése a felvételi eredményekről Fodor Hajnalka isk.t
30. Pihenőnap
április 30 – május 02.-ig Év végi osztályozó vizsgák szaktanárok

MÁJUS

2018. május 1-31. Szakmai gyakorlati és szóbeli vizsgák Igazgató
2018. május 1. – 2018. június 15. 2017-2018 –as tanév tanulószerződéseinek előkészítése Kiss Attila gyakorlati oktatásvezető
2-4. Osztályozó vizsgák, különbözeti vizsgák – végzős tanulók Facsar András ig.h.
3. Végzős évfolyamok utolsó tanítási napja  
4. Osztályozó értekezlet végzős osztályoknak Facsar András ig.h.
4. Ballagás Osztályfőnöki mk.
Diák közgyűlés Vargáné Glatz Júlia
7-11. Írásbeli érettségi vizsgák Igazgató
7-18. Rendkívüli felvételi eljárás  (90% alatti beiratkozás esetén) Igazgató
14-18. Szakmai írásbeli vizsga Igazgató
21. Ünnepnap Pünkösd
23. Országos kompetenciamérés Nagyné Oros Edit
25. Közösségépítő nap: Tantestületi kirándulás
28-29. Tantestületi továbbképzés Igazgató
Jutalom kirándulások megszervezése Kollégiumi mk.

Vargáné Glatz Júlia

JÚNIUS

4. A Nemzeti Összetartozás Napja Közismereti mk.
Osztályozó vizsgák esti tagozat Puháné Urbán Katalin Felnőtt mk.
12.-14. Osztályozó és különbözeti vizsgák Facsar András ig.h.
15-ig Tanulói szerződések megkötése Kiss Attila gyakorlati oktatásvezető
15. Osztályozó értekezlet Facsar András ig.h.
15. Utolsó tanítási nap
17-ig HÍD II. programra jelentkezők regisztrálása Fodor Hajnalka isk.t.
1.-30. Szakmai gyakorlati és szóbeli vizsgák Igazgató
16. Összefüggő szakmai gyakorlatok kezdő napja Gyakorlati oktatásvezető
18.-29. Szóbeli érettségi vizsgák Igazgató
21-23. 9. évfolyam beírása Igazgató
30. Tanévzáró ünnepség Osztályfőnöki mk.
30. Tanévzáró értekezlet Igazgató
30. Útravaló beszámolók Útravaló koordinátor, gazdasági csoport
07.01 – 08.17. Szabadságok kiadása Igazgató

                                        AUGUSZTUS

21. Munkaértekezlet Igazgató
22-30. Munkaközösségi értekezletek Munkaközösség-vezetők
24. Javító és pótló vizsgák Facsar András ig.h.
24. Pótbeírás Iskolatitkár
30. Tanévnyitó értekezlet Igazgató
31. HÍD program pótbeírás Fodor Hajnalka isk.t.
31. Beköltözés a kollégiumba. Kollégiumi szülői értekezlet. Pethe Anita