Tanév rendje

NAPTÁRI ÜTEMTERV

2018/2019 tanév

Dátum Feladat Felelős

AUGUSZTUS

29-ig Munkatervek leadása Munkaközösség-vezetők, DÖK, Sport, Ifjúságvédelem

SZEPTEMBER

02. Szülői értekezlet a 9. évfolyamos és az új diákok szüleinek Pethe Anita
3. Tűz-, baleset-, és munkavédelmi oktatás.
3. 8:00 Tanévnyitó tájékoztató Intézményvezető
3. Osztályfőnöki órák: Adategyeztetés, tanév rendje, házirend, tűz-, baleset-, és munkavédelmi oktatás Osztályfőnökök
 03.-04. Beköltözéssel kapcsolatos adminisztrációk elvégzése, csoport és szobaközösségek kialakítása, Házirend ismertetése, Tűz- és balesetvédelmi oktatás a csoportokban Csoportvezető tanárok
3-7. Összefüggő gyakorlatok igazolása. Kovács Sándor, Osztályfőnökök
3 – 7. Tankönyvek kiosztása Jancskár Linda
3 – 7. Tanári ügyelet megszervezése Bezsella János
4-7 GINOP átvezető (beszokató) hét Facsar András ált. igh
5. Pót szakmai vizsga bejelentés, októberi érettségi vizsgaidőszakra bejelentkezés Kiss Attila ig.h.
7. E-napló megnyitása Igazgató
7-ig Előző évi tanulmányi eredmények leadása (ösztöndíjhoz)

Bizonyítványok bekérése

Összefüggő gyakorlatok bejegyzése törzslapba, bizonyítványba.

Bizonyítványok leadása a titkárságon.

Érintett osztályok osztályfőnökei
7. Első tanítási nap a felnőttoktatásban résztvevők számára. Tájékoztatás a tanév rendjéről. Felnőttoktatás m.k.
14. Bemeneti mérések elvégzése Szaktanárok
2018. szeptember 7. – 2019. május 31. Tanulószerződések megkötése az új tanulóknak Kovács Sándor, gyakorlati oktatásvezető
12. DÖK alakuló gyűlés Vargáné Glatz Júlia
„Te szedd” Országos Szemétszedő akció Barna Sándor

Bezsella János

14. Vöröskeresztes munka beindítása Barna Sándor
14. Osztálynaplók, törzslapok megnyitása Osztályfőnökök
14. Szaktantermek rendezése, ott tanítók órabeosztásának elkészítése Szaktanterem felelősök
14. E-napló elérhetőség biztosítása szülők, tanulók számára Sebők Zoltán rendszergazda
 

19.

SNI, BTMN tanulók felmérése, csoportba sorolása Marosán Éva gyógypedagógus

Mészárosné Soós Andrea fejlesztőpedagógus

19. Ösztöndíj igénylés Kiss Attila ig.h.
19. Tanév rendje, dokumentumok közzététele a honlapon Sebők Zoltán rendszergazda
19-ig Tanmenetek leadása Szaktanárok
20. Kolikirály és királynő választás DÖK vezető és DÖK tagok
21. Bemeneti mérések kiértékelése szaktanárok
2018. szeptember 25.-

2018. december 31.

A tanműhelyek helyiségleltárjának elkészítése Kovács Sándor gyakorlati oktatásvezető
28-ig Munkaköri leírások felülvizsgálata. Megbízások elkészítése Igazgató
28. Tanmenetek jóváhagyása Igazgatóhelyettesek
28. Döntés a következő évi szakmacsoportok indításáról igazgató
28. Egyéni fejlesztési tervek leadása Fejlesztésre kijelölt pedagógusok
28. Kattanj rá!- Varrós mobilfotó pályázat 2. forduló Bezsella János
28. Sportcsoportok megalakítása, kispályás foci (házi bajnokság) Fodor Csaba,

Kiss János,

Szabó Andrea

30-ig Csoportfoglalkozások tematikájának, valamint a csoportok munkatervének a leadása Csoportvezető tanárok
30-ig

 

Kollégiumi csoportnaplók leadása, Kollégiumi Törzskönyv

 

Csoportvezető tanárok

OKTÓBER

1. Egyéni fejlesztő foglalkozások beindítása Facsar András ig.h.
1. Szakkörök kijelölése, megbeszélése, beindítása Fodor Csaba, Kiss János, Barna Sándor, Szabó Andrea, Bezsella János
2018. 10. hó folyamatosan Honlap frissítéséhez szakmai anyag összeállítása Pethe Anita
2. Összevont szülői értekezlet (16.00 óra) Igazgató
2. Szülői értekezletek (16.30 óra) Osztályfőnökök
3. Osztály statisztika leadása Osztályfőnökök
5. Tanítás nélküli munkanap – Diáknap Fodor Csaba

Vargáné Glatz Júlia

5 Megemlékezés az aradi vértanukról.

Részvétel a városi ünnepségen, koszorúzás.

Vargáné Glatz Júlia

12.F. Kovács Krisztina,

11.F. Puháné Urbán Katalin

6. FTC-DVSC Fodor Csaba

Szabó Andrea

Vargáné Glatz Júlia

8. Szakmai írásbeli pótvizsga írásbeli Kiss Attila ig.h.
8. Gyakorlati oktatásban közreműködők tájékoztatása Kovács Sándor, gyakorlati oktatásvezető
11. Diákközgyűlés és „Gólyaavató” szervezése DISCO a kollégiumban Csoportvezető tanárok a Diákönkormányzat együttműködésével
13. szombat Munkanap (hétfői munkarend) (10.22 helyett)
13. Gyakorlati foglalkozásokhoz, vizsgákhoz anyagigény leadása Kovács Sándor, gyakorlati oktatásvezető
15. Statisztika elkészítése Facsar András ig.h.
16. Nyomtatványok megrendelése Iskolatitkár
16. 9. évfolyamok vetélkedője Vargáné Glatz Júlia, osztályfőnökök
18. SZMK ülés Intézményvezető
19. Megemlékezés az iskola névadójáról Nagyné Oros Edit
19. Megemlékezés az 1956-os forradalomról Tokai Péter
20. Tagozatkódok megküldése a Felvételi Központnak

Felvételi tájékoztató közzététele

Igazgató
22. Pihenőnap
23. Munkaszüneti nap
25 Tanítás nélküli munkanap

Pályaorientációs Nyílt Nap

Kiss Attila ig.h.
26. Utolsó tanítási nap
2018.10.29 – 2018.11.02. Őszi szünet

NOVEMBER

1. Általános iskolák tájékoztatása a volt tanulóik tanulmányi eredményéről Facsar András igh
2. Pihenőnap  
5.-9. Beszámoló vizsgák esti tagozat Puháné Urbán Katalin Felnőtt mk.
5. Első tanítási nap
Varró sportnapok Fodor Csaba, Kiss János, Szabó Andrea
5-től Pályaválasztási szülő értekezleteken való részvétel Intézményvezető
5-től Beiskolázási körutak szervezése Kiss Attila ig.h.
5-től Tanulmányi versenyek iskolai fordulóinak bonyolítása, nevezések Közismereti munkaközösség
8. Halloween parti a kollégiumban Csoportvezető tanárok
Részvétel a városi Térségi Középiskolák Börzéjén Kiss Attila ig.h.
10. szombat Munkanap (pénteki munkarend) (11.02 helyett)
20. Fogadó nap (16.00 -17.00 óra) Facsar András ig.h.
21. Felnőttoktatás szakmai vizsgabejelentés Kiss Attila ig.h.
 

30.

Tanítás nélküli munkanap – Nevelési értekezlet Igazgató
Szalagavató ünnepség Kovács Krisztina

Osztályfőnöki mk.


DECEMBER

1. szombat Munkanap (hétfői munkarend) (12.24 helyett)
4. Karácsonyi teremdíszítő verseny Vargáné Glatz Júlia

Osztályfőnökök

6. Mikulás est a kollégiumban Petrovné Galambosi Margit
10-20 Karácsonyi segélyakció Vargáné Glatz Júlia
15. szombat Munkanap (hétfői munkarend) (12.31 helyett)
Síelés Mátraszentistvánon Szabó Andrea

Vargáné Glatz Júlia

17-21. Év végi osztályozó vizsgák – keresztféléves képzés – 2/14. P Puháné Urbán Katalin Felnőtt mk.
20. Karácsony-est a kollégiumban Petrovné Galambosi Margit
21.

.

Utolsó tanítási nap
24. Pihenőnap  
2018.12.27-2019.01.02. Téli szünet  
31. Pihenőnap  

JANUÁR

3. Szünet utáni első tanítási nap
 03. – félév zárásáig folyamatos Tanulmányi eredmények összesítése csoportszinten, kollégiumi féléves munka értékelésének elkészítése Csoportvezető tanárok

Pethe Anita

4. 2/14. P utolsó tanítási nap Puháné Urbán Katalin
11. Megemlékezés a 2. magyar hadsereg pusztulásáról Tokai Péter

osztályfőnökök

16-18. Osztályozó és különbözeti vizsgák Facsar András ig.h.
21.-25. Félévi osztályozó vizsgák

11.e-12.e

Puháné Urbán Katalin Felnőtt mk.
22. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról

 

Marosán Éva

Közismereti mk

25. Az első félév utolsó napja
25. Osztályozó értekezlet Facsar András ig.h.

FEBRUÁR

1-ig Tanulók, szülők értesítése a tanulmányi eredményekről Osztályfőnökök
2. Szülői értekezletek Osztályfőnökök

Szaktanárok

4. Keresztféléves képzés 2. tanév kezdőnapja  
4. Félévi nevelési értekezlet tanítás nélküli munkanap Igazgató
7. Felnőttoktatás szakmai írásbeli vizsga Kiss Attila ig.h.
14. Valentin-napi „Szoba dekoráló verseny” és vetélkedő a kollégiumban Csoportvezető tanárok
15. Jelentkezés szakmai vizsgára Kiss Attila ig.h.
15. Jelentkezés érettségi vizsgára Facsar András ig.h.
18. 8-os jelentkezési lapok regisztrálása Fodor Hajnalka isk.t.
20. Tankönyv igények leadása Jancskár Linda
23. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól Tokai Péter és osztályfőnökök

Közismereti mk.

Mozi látogatás Debrecenbe Vargáné Glatz Júlia
22. Véradó nap az iskolában Barna Sándor
Diákközgyűlés a kollégiumban. Farsang Csoportvezető tanárok Diákönkormányzat
28. Jelentkezés a 2019/2020 évi beiskolázási tervbe Igazgató
28. Tankönyvrendelés

MÁRCIUS

1. Az érettségi vizsgára vonatkozó összesítő jelentés megküldése Facsar András ig.h..
1. Tételigénylés Kiss Attila ig.h.
2. Alapítványi Bál  Igazgató
8. Nőnapi köszöntés Facsar András ig.h.
12. Ki tud többet 48-49-ről Vetélkedő Vargáné Glatz Júlia
13. A 2019/2020 évi beiskolázási terv elfogadása Igazgató
8 – 14. Megemlékezés – március 15.- osztályfőnöki órákon Vargáné Glatz Júlia Osztályfőnökök
Részvétel a városi fáklyás felvonuláson Sánta László,
15. Munkaszüneti nap – Részvétel a városi ünnepségen Igazgató
18-ig Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása Igazgató
19. Fogadónap Facsar András ig.h.
22. A Víz Világnapja alkalmából üzemlátogatás Barna Sándor,
28. Jelentkezettek jegyzéke Fodor Hajnalka
Megadott időpontban Parlament látogatás szervezése Vargáné Glatz Júlia

Kovács Krisztina

Szintvizsgák előkészítése, lebonyolítása Szakmai mk.
március 1 – április 30. Próba érettségik Kovács Krisztina

ÁPRILIS

2019. április 1.- 2019. május 1. Nyári gyakorlatok előkészítése Kovács Sándor gyakorlati oktatásvezető
Elsősegélynyújtó verseny területi forduló Barna Sándor
Nagykun Sportviadal Fodor Csaba, Kiss János, Szabó Andrea
8-12. Negyedéves beszámolók – 11.E Puháné Urbán Katalin

Felnőttoktatási mk.

9. Tavaszváró vetélkedő a kollégiumban Pethe Anita
12. Ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Hivatalnak Igazgató
16. Megemlékezés a holocaust áldozatairól Tokai Péter
17. Utolsó tanítási nap
18-23-ig Tavaszi szünet  
Szakmák Éjszakája Kiss Attila ig.h.
23. Egyeztetett felvételi jegyzék megérkezése Fodor Hajnalka
24. Első tanítási nap
24-30. Év végi osztályozó vizsgák – végzős évfolyamok Puháné Urbán Katalin

Felnőttoktatási mk.

25 Kollégiumi ballagás Csoportvezető tanárok
SZAKMA-SZTÁR fesztivál – részvétel megszervezése Kiss Attila ig.h.
26. Föld napja program, rajzverseny Barna Sándor
30-ig Jelentkezők értesítése a felvételi eredményekről Fodor Hajnalka

MÁJUS

1. Munkaszüneti nap  
2-31. Szakmai gyakorlati és szóbeli vizsgák Igazgató
2019. május 2. – 2019. június 14. 2019/2020-as tanév tanulószerződéseinek előkészítése Kovács Sándor gyakorlati oktatásvezető
2-4. Osztályozó vizsgák, különbözeti vizsgák – végzős tanulók Facsar András ig.h.
2. Végzős évfolyamok utolsó tanítási napja
3. Osztályozó értekezlet végzős osztályoknak Facsar András ig.h.
3. Ballagás ?????

Osztályfőnöki mk.

6-10. Írásbeli érettségi vizsgák Igazgató
6-17. Rendkívüli felvételi eljárás ? (90% alatti beiratkozás esetén) Igazgató
13-22. Szakmai írásbeli vizsga Igazgató
24. Közösségépítő nap: Tantestületi kirándulás Igazgató
27-28. Tantestületi továbbképzés Igazgató
Jutalom kirándulások megszervezése Kollégiumi mk.

Vargáné Glatz Júlia

29. Országos kompetenciamérés Nagyné Oros Edit

JÚNIUS

3.-28. Szakmai gyakorlati és szóbeli vizsgák Igazgató
4. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról

Részvétet a városi megemlékezésen

Vargáné Glatz Júlia

 

5. Diák közgyűlés Vargáné Glatz Júlia
10. Ünnepnap Pünkösd  
11.-13. Osztályozó és különbözeti vizsgák Facsar András ig.h.
11-14. Év végi osztályozó vizsgák-továbbfutó évfolyamok Puháné Urbán Katalin

felnőtt mk

14-ig Tanulói szerződések megkötése Kovács Sándor gyakorlati oktatásvezető
14. Utolsó tanítási nap
Osztályozó értekezlet Facsar András ig.h.
17-ig HÍD II. programra jelentkezők regisztrálása Fodor Hajnalka
17. Nyári gyakorlatra maradó diákok szobabeosztásának és tanári munkarend elkészítése Pethe Anita
17. Összefüggő szakmai gyakorlatok kezdő napja Kovács Sándor gyakorlati oktatásvezető
18.-29. Szóbeli érettségi vizsgák Igazgató
19-21. 9. évfolyam beírása Igazgató
28. Tanévzáró ünnepség  Nagyné Oros Edit

Osztályfőnöki mk.

28. Tanévzáró értekezlet Igazgató
28. Útravaló beszámolók Útravaló koordinátor, gazdasági csoport
07.01 – 08.19. Szabadságok kiadása Igazgató
30-ig A kollégiumi csoportok tanulmányi eredményének összesítése, beszámolók elkészítése Csoportvezető tanárok

AUGUSZTUS
10. szombat Munkanap (hétfői munkarend) (08.19 helyett)
19. Pihenőnap  
21. Munkaértekezlet Igazgató
22. Javító és pótló vizsgák Facsar András ig.h.
22. Pótbeírás Iskolatitkár
22-30. Munkaközösségi értekezletek Munkaközösség-vezetők
30. Tanévnyitó értekezlet Igazgató
31. HÍD program pótbeírás Iskolatitkár
31. Beköltözés a kollégiumba. Kollégiumi szülői értekezlet. Pethe Anita